Trang chủ > HSBC > Chi nhánh > Hồ Chí Minh > Quận 7 > Nguyễn Văn Linh

Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: City Sport No. 1, 1401 - 1403 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q. 7, Hồ Chí Minh
Address: City Sport No. 1, 1401 - 1403 Nguyen Van Linh, My Toan 2, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Điện thoại:
Fax:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng - Ngân hàng HSBC

  • In sao kê tài khoản thanh toán
  • DV chuyển tiền
  • Nộp tiền tài khoản
  • Các dịch vụ thẻ
  • Dv rút tiền mặt
  • Dịch vụ cho vay
  • DV kiểm tra số dư

Hình ảnh, thông tin khác về Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng:

Ảnh Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng 1

Bản đồ vị trí Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng - Ngân hàng HSBC


Các chi nhánh ngân hàng HSBC tại Hồ Chí Minh

Về CN Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

Đây là thông tin về Chi nhánh Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng thuộc Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam mới nhất. Nếu thông tin chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi: nganhangs.com@gmail.com