Trang chủ > HSBC > Chi nhánh > Hà Nội > Ba Đình > Giảng Võ

Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Giảng Võ

Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: 185 Giang Vo, Ba Dinh District, Ha Noi City
Điện thoại: 0246 270 7707 (Bấm để gọi)
Fax:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Phòng Giao Dịch Giảng Võ - Ngân hàng HSBC

  • In sao kê tài khoản thanh toán
  • DV chuyển tiền
  • Nộp tiền tài khoản
  • Các dịch vụ thẻ
  • Dv rút tiền mặt
  • Dịch vụ cho vay
  • DV kiểm tra số dư

Giờ làm việc tại Chi nhánh Phòng Giao Dịch Giảng Võ - Ngân hàng HSBC

Chi nhánh Phòng Giao Dịch Giảng Võ Ngân hàng HSBC có làm việc thứ 7, Chủ Nhật không?
Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Giảng Võ không mở cửa làm việc vào thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần
Giờ mở cửa tại Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Giảng Võ:
Ngày Thứ Sáng Chiều
Thứ 2 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 3 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 4 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 5 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 6 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
CN Đóng cửa Đóng cửa

Hình ảnh, thông tin khác về Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Giảng Võ:

Ảnh Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC Phòng Giao Dịch Giảng Võ 1

Bản đồ vị trí Phòng Giao Dịch Giảng Võ - Ngân hàng HSBC


Các chi nhánh ngân hàng HSBC tại Hà Nội

Về CN Phòng Giao Dịch Giảng Võ - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

Đây là thông tin về Chi nhánh Phòng Giao Dịch Giảng Võ thuộc Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam mới nhất. Nếu thông tin chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi: nganhangs.com@gmail.com